Intel(R) PROSet/Wireless for Bluetooth(R) + High Speed 15.5.5.0480

Intel(R) PROSet/Wireless for Bluetooth(R) + High Speed 15.5.5.0480

Intel Corporation – Shareware –
ra khỏi 5 phiếu
4 Stars User Rating

Tổng quan

Intel(R) PROSet/Wireless for Bluetooth(R) + High Speed là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Intel Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.513 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Intel(R) PROSet/Wireless for Bluetooth(R) + High Speed là 15.5.5.0480, phát hành vào ngày 29/05/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/06/2011.

Intel(R) PROSet/Wireless for Bluetooth(R) + High Speed đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Intel(R) PROSet/Wireless for Bluetooth(R) + High Speed đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Intel(R) PROSet/Wireless for Bluetooth(R) + High Speed!

Cài đặt

người sử dụng 2.513 UpdateStar có Intel(R) PROSet/Wireless for Bluetooth(R) + High Speed cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản